Trzeźwo patrzę na świat

     22 maja 2017 r. uczniowie klas II A, II B, I D, I B uczestniczyli w zajęciach edukacyjno – profilaktycznych „Trzeźwo patrzę na świat” zorganizowanych przez Spółdzielnię Perspektywa w Ośrodeku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych Uzależnionych i Bezdomnych więcej…

Dbamy o profilaktykę!

    W bardzo ciekawej i atrakcyjnej formie profilaktyki uczestniczyli uczniowie wszystkich klas pierwszych gimnazjum. 8 grudnia 2016 r. odbył się – zorganizowany przez Panią Pedagog Grażynę Zajączkowską – program profilaktyczny „NOE” (sfinansowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego w więcej…