Powstaje Szkolne Koło Caritas

   18 maja 2006 r. odbyło się kolejne
spotkanie inicjatywne dotyczące powołania  Szkolnego Koła Caritas w
Zespole Szkół nr 2
. Wzięło w nim udział 23 uczniów z niemal wszystkich klas
Gimnazjum nr 3 oraz II Liceum Ogólnokształcącego. Spotkanie prowadził inicjator
powołania Koła p. Grzegorz Kalejta. Omówiono m.in. kwestie dotyczące idei
wolontariatu, istotę działania Caritas, Kartę i Kodeks Etyczny wolontariusza.
Przyjęto równocześnie wstępny projekt Regulaminu Szkolnego Koła Caritas w ZS nr
2 w Suwałkach.
    Członkowie zawiązującego się Koła mają już kilka osiągnięć.
Uczestniczyli już w organizacji szkolnej loterii fantowej oraz zbiórce pieniędzy
na rzecz dzieci w Afryce. W chwili obecnej systematycznie współpracują z innymi
wolontariuszami przy wydawaniu pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców
miasta oraz pomagają młodszym kolegom w odrabianiu lekcji ze świetlicy
środowiskowej.

    Wszystkich zainteresowanych niesieniem
bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi na zasadzie wolontariatu zapraszamy
do współpracy i włączenia się w tworzenie Szkolnego Koła Caritas. Jeżeli
uważasz, że mógłbyś pomóc dzieciom w odrabianiu pracy domowej lub w inny sposób
nieść pomoc – nawiąż kontakt z opiekunem Koła, P. G. Kalejtą.

Dodaj komentarz