Dbamy o profilaktykę!

    W bardzo ciekawej i atrakcyjnej formie profilaktyki uczestniczyli uczniowie wszystkich klas pierwszych gimnazjum. 8 grudnia 2016 r. odbył się – zorganizowany przez Panią Pedagog Grażynę Zajączkowską – program profilaktyczny „NOE” (sfinansowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego w Suwałkach). Uczniowie mogli m.in. poznać skutki picia alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych oraz sposoby odmawiania i bycia asertywnym.

 

 

 

Dodaj komentarz