Trzeźwo patrzę na świat

     22 maja 2017 r. uczniowie klas II A, II B, I D, I B uczestniczyli w zajęciach edukacyjno – profilaktycznych „Trzeźwo patrzę na świat” zorganizowanych przez Spółdzielnię Perspektywa w Ośrodeku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych Uzależnionych i Bezdomnych przy ul.Sportowej 24 w Suwałkach. Zajęcia prowadzili terapeuci, którzy pracują na co dzień w Ośrodku z osobami nietrzeźwymi, uzależnionymi i bezdomnymi zapoznali młodzież z krótko i długofalowymi skutkami spożywania alkoholu w aspekcie zdrowotnym, społecznym i rodzinnym. Przedstawili mechanizm uzależnienia oraz jakie są jego objawy i skutki. Uczniowie sprawdzili przy użyciu alkogogli, jak alkohol zaburza koordynację wzrokowo – ruchową. Obejrzeli placówkę, w tym sale dla osób doprowadzanych do wytrzeźwienia. Mieli też okazję porozmawiać z pracownikami Ośrodka na temat pracy.

Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie w Ośrodku Pani Prezes Marzenie Burbie, Pani Marzenie Burzyckiej oraz Panu Mariuszowi Danielowi Nowakowi i Panu Łukaszowi Mazalewskiemu za przeprowadzenie zajęć z uczniami.

Pedagog szkolny Grażyna Zajączkowska