Reprezentowali nas w Sejmie Dzieci i Młodzieży

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. W ławach poselskich zasiadło 460 młodzieżowych posłów, wśród których znaleźli także przedstawiciele naszej szkoły: Juliusz Błażewicz i Tomasz Krachało. Wraz zinnymi 14 osobami reprezentowali również województwo podlaskie.

Samo posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży miało miejsce 1 czerwca 2017 w budynku Sejmu RP. Młodzi posłowiezasiedli w ławach poselskich, by debatować i przyjąć wspólną uchwałę. Wspotkaniu uczestniczył min. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński,wicemarszałkowie Sejmu, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i parlamentarzyści.Były to szczególnie pracowite dni, a wziąwszy pod uwagę zaangażowanie naszychprzedstawicieli oraz ich solidność, możemy być pewni, że rzeczywiście byli doskonale przygotowani i zorientowani w omawianej tematyce. Obaj nasi posłowie mieliwyczerpujące dwa dni. Pierwszego dnia zwiedzali miejsca pamięci w Warszawie, a 1czerwca uczestniczyli w żmudnym procesie legislacyjnym, na który złożyło sięm.in. rozpatrzenie 21 poprawek do przyjętej uchwały.

Jak komentuje Juliusz Błażewicz: Tegoroczne obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży były wyjątkowo burzliwe. Widziałem między innymi podarcie flagi unijnej przez jednego z posłów, a także okrzyki i skandowania. Przemówienia młodych parlamentarzystów były w przeważającej mierze antyunijne i antysystemowe. Niewątpliwie praca w Sejmie Dzieci i Młodzieży była cennym doświadczeniem oraz okazją do bliższego poznania zasad funkcjonowania parlamentu. Na pewno ten dzień pozostanie w mojej pamięci na długo.