Zastępstwa na dzień 7 września 2017 (czwartek)

Nieobecny: Jarosław Ołów

3. II A – fizyka (A. Stankiewicz) – s. 17
4. IIIB – j. polski (E. Ochtera) – s. 133
5. I A – biologia (K. Wierzbicki) – s. 4
6. I D – j. polski (Z. Pawłowski) – s. 135
7. II E – do domu

Nieobecna: Ewa Wychorska
1. I D (gr.) – an 8.55
2. III E (gr.) – zaj. z ped. (G. Zajączkowska) – s. 8
3. II B (gr.) – j. angielski (W. Leszczyńska) – s. 8
4. II D (gr.) – j. angielski (A. Łukaszewicz – Masłowska)- s. 8