Zakończyliśmy rok szkolny

    22 czerwca 2007 r. był ostatnim
dniem spędzonym w naszej szkole w tym roku szkolnym. Dla jednych – dniem
radosnym, gdyż właśnie rozpoczęły się wakacje. Dla drugich było to pożegnanie z
ukochanym gimnazjum.
   Wszyscy uczniowie (liceum i gimnazjum) wraz z Radą Pedagogiczną
zebrali się na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2006/2007 w sali
gimnastycznej o godz. 8.30. Po wniesieniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu
hymnu głos zabrał Pan Dyrektor Romuald Borkowski, który po raz kolejny
zapewnił nas, iż najlepszą inwestycją jest rozwój własnego intelektu i
umiejętności. Gośćmi specjalnymi byli Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w
Suwałkach oraz Wicewojewoda Podlaski Pan Jarosław Schabieński, który
wręczył specjalne nagrody książkowe i listy gratulacyjne dla najlepszych uczniów
Zespołu Szkół nr 2. Wśród wybrańców znaleźli się m.in.: Krzysztof Osewski
(kl. IC) oraz Ewelina Wojno (kl. 3b).
Pan Wicedyrektor Ignacy Ołów, dyrygent Cantyleny, wręczył chórzystkom
kończącym naukę w naszym gimnazjum (Paulinie Dąbrowskiej z kl. 3b oraz
Martynie Golub
z kl. 3a) „tableau” pamiątkowe. Dziewczęta obiecały jednak,
że bez względu na to, do jakiej szkoły się dostaną, będą nadal uczęszczały na
chór.
   Specjalnie wyróżnieni przez Pana J. Schabieńskiego zostali
uczniowie: Sylwia Urbanowicz (kl. IC) oraz Paweł Juszkiewicz (kl.
3b), którzy podczas międzynarodowego konkursu EXPO 2007 w Olicie (Litwa) zdobyli
dwie najważniejsze nagrody.
   Z powodu drobnego nieporozumienia organizatorów wczorajszej
uroczystości rozdania tytułów Mądrej Sowy w Urzędzie Miasta, Kamila Ferenc
(kl.3b) nagrodę Prezydenta Miasta otrzymała podczas naszej szkolnej uroczystości
z rąk Pana Dyrektora Romualda Borkowskiego.
   Pan Dyrektor wspomniał również o wielkim sukcesie naszych
sportowców.
   Również grupa GTM zadbała o nagrody książkowe dla swoich członków.
Nie zabrakło również pisemnych podziękowań „za pracę w redakcji szkolnej gazety
DR, Szkolnym Kole Caritas oraz w Radio GTM”. Otrzymali je m. in.: Paweł
Juszkiewicz
(kl. 3b), Żaneta Perkowska (kl. 3b), Ewelina Wojno
(kl. 3b), Marta Nagieło (kl. 3c).
   Po apelu młodzież wraz z wychowawcami udała się do klas na
wręczenie świadectw, nagród książkowych i listów gratulacyjnych.
   Zwieńczeniem tego uroczystego dnia stała się wspólnotowa Msza św. w
Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (Gimnazjalnym). Uczestniczyli w
niej zarówno uczniowi LO i Gimnazjum, jak też cała Dyrekcja i Rada Pedagogiczna.
Ks. Jarema Sykulski, nowy proboszcz naszej szkolnej parafii, w homilii
skoncentrował na dzisiejszej Ewangelii. Chrystus uzdrowił dziesięciu
trędowatych, ale podziękować przyszedł mu tylko jeden. Tak też odczytał dość
niską frekwencją na Mszy św., która miała być podziękowaniem Panu Bogu za
miniony rok szkolny. Zapraszał również wszystkich do częstego odwiedzania
kościoła gimnazjalnego, który jest specjalnie powołany do tego, by służyć
młodzieży.
   Na zakończenie Eucharystii wystąpił z małym koncertem nasz żeński
chór „Cantylena”.
   Po Mszy św. ponad 50 członków Szkolnego Koła Caritas otrzymało
specjalne podziękowania i dyplomy, które przygotowały Przewodnicząca Koła
Ewelina Wojno
wraz z Żanetą Perkowską.
   Nie był to jednak koniec pracowitego dnia. W szkole odbyło się
bowiem pożegnalne spotkanie Redakcji szkolnego pisma „DR”, na którym w
szczególny pożegnano kilkoro członków redakcji, którzy kończą naukę w gimnazjum:
Sylwię Staszkiewicz, Agnieszkę Kochańską, Ewelinę Wojno, Żanetę Perkowską,
Martę Nagieło oraz Pawła Juszkiewicza
.

(Dziękuję Ewelinie za pomoc w zredagowaniu tej
informacji!)

Dodaj komentarz