Rada rodziców – Gimnazjum

Konto Rady Rodziców Gimnazjum nr 3 w Suwałkach


     Informujemy, że wpłat na Radę Rodziców Gimnazjum nr 3 w Suwałkach (80 zł od rodziny) dokonujemy na następujące konto:

Spółdzielczy Bank Rozwoju

Rada Rodziców Gimnazjum nr 3

nr konta: 76 8769 0002 0202 6334 2000 0010

w tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza np. Jan Kowalski – 1 a.

Zajęcia dodatkowe dla uczniow Zespołu Szkół nr 2 w roku szkolnym 2015/16


     Przedstawiamy poniżej ofertę zajęć
dodatkowych dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach (są to zajęcia w ramach
art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U.
z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.):


ZAJĘCIA DODATKOWE W ZS2 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLIKI DO POBRANIA


PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM

(pobierz, wersja 20.09.2017)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA… –
pobierz


 Prezydium i Komisja Rewizyjna Rady Rodziców Gimnazjum nr 3


 Skład Rady Rodziców Gimnazjum nr 3 w Suwałkach  (aktualizacja 20.09.17)

Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum nr 3 w Suwałkach
Protokoły

Uchwały

Kontakt:
E-mail: radag3@zs2.suwalki.pl