Rekrutacja do liceum

Poradnik Gimnazjalisty


Profile klas w II LO w Suwałkach w r. szk. 2016/2017


NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018

biolchem
IA (biologiczno-chemiczna z łaciną medyczną)
Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka

Przedmiot  dodatkowy:

 • łacina medyczna

Języki obce:

 • język angielski (kontynuacja) – cała klasa
 • język łaciński (podstawowy) –  cała klasa

oraz do wyboru

 • język francuski (podstawowy) – ½ klasy

język niemiecki (podstawowy) – ½ klasy
Klasa biologiczno-chemiczna z łaciną medyczną przygotowuje do podjęcia studiów :

 • medycznych (medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, psychologia, analityka medyczna);
 • farmaceutycznych;
 • kierunków uniwersyteckich (biologia, chemia, fizyka, ekologia);
 •  politechnicznych;
 •  rolniczych (weterynaria, dietetyka, biotechnologia, ochrona środowiska, leśnictwo, zootechnika, inżynieria chemiczna) i innych.

Profil klasy przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach medycznych i przyrodniczych, cechujących się dobrą pamięcią i predyspozycjami do nauk przyrodniczych.

matinf
IB (matematyczno-informatyczna)
Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka lub język angielski

Przedmioty  dodatkowe:

 • rysunek architektoniczny,
 • multimedia i grafika komputerowa

Języki obce:

 • język angielski (kontynuacja) – cała klasa

oraz do wyboru

 • język francuski (podstawowy) – ½ klasy

język niemiecki (podstawowy – ½ klasy
Klasa matematyczno-informatyczna przygotowuje uczniów do podjęcia studiów:

 • uniwersyteckich na kierunkach ścisłych (matematyka, fizyka i astronomia, informatyka);
 • studiów politechnicznych na wszystkich kierunkach, m.in. budownictwo, informatyka przemysłowa, budowa maszyn, energetyka, mechatronika;
 • ekonomicznych (ekonomia, statystyka, bankowość, finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka, handel).

Profil klasy przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach naukami matematycznymi i technicznymi, cechujących się zdolnościami matematycznymi, umiejętnością kojarzenia i wnioskowania.

hummulti
IC (humanistyczna z multimediami
Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • historia
 • łacina i kultura antyczna

Przedmioty  dodatkowe:

 • multimedia i grafika komputerowa

Języki obce:

 • język angielski (kontynuacja) – cała klasa
 • język łaciński (podstawowy) – cała klasa

oraz do wyboru

 • język francuski (podstawowy)  – ½ klasy

język hiszpański (podstawowy) – ½ klasy
Klasa humanistyczna z multimediami przygotowuje uczniów do podjęcia studiów humanistycznych:

 • filologia polska;
 •  filologia klasyczna, filologie orientalne (np. arabistyka, japonistyka);
 •  historia, archeologia, archiwistyka;
 • prawo, politologia, nauki społeczne;
 • dziennikarstwo;
 • kulturoznawstwo, teatrologia, filmoznawstwo, religioznawstwo;
 • pedagogika, informacja naukowa, bibliotekoznawstwo.

Profil klasy przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach humanistycznych i artystycznych, lubiących czytać i pisać, twórczych, o szerokich horyzontach intelektualnych, aktywnych społecznie.

matgeogr
ID (matematyczno-geograficzna)
Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • geografia
 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie

Języki obce:

 • język angielski (kontynuacja) – cała klasa

oraz do wyboru

 • język niemiecki (podstawowy) – ½ klasy

język hiszpański (podstawowy) – ½ klasy
Klasa matematyczno-geograficzna z rozszerzonym językiem angielskim i wiedzą o społeczeństwie przygotowuje uczniów do podjęcia studiów:

 • uniwersyteckich na kierunkach ścisłych (matematyka, geografia);
 •  filologicznych (filologia angielska, filologie obce);
 • studiów ekonomicznych (ekonomia, bankowość, finanse i rachunkowość, administracja, zarządzanie, logistyka, handel);
 • politechnicznych, m.in. geodezja i kartografia, architektura krajobrazu, turystyka, geologia, górnictwo, hutnictwo i innych;
 • socjologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka.

Profil klasy przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach matematycznych, przyrodniczych, ale także humanistycznych, zdolnych, ale niekoniecznie zdecydowanych co do wyboru kierunku studiów, o dość dobrej znajomości języka angielskiego.

matchem
IE (matematyczno- chemiczna)
Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • chemia
 • biologia lub język angielski

Przedmioty  dodatkowe:

 • język angielski w medycynie

Języki obce:

 • język angielski (kontynuacja) – cała klasa

oraz do wyboru

 • język rosyjski (podstawowy) – ½ klasy

język niemiecki (podstawowy) – ½ klasy
Klasa matematyczno-chemiczna przygotowuje uczniów do podjęcia studiów

 •  uniwersyteckich (biologia, chemia, matematyka);
 • medycznych (medycyna, analityka medyczna, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia);
 •  politechnicznych (chemia budowlana, inżynieria chemiczna, metalurgia, technologia chemiczna, budownictwo i innych;
 •  rolniczych (dietetyka, biotechnologia, agrochemia, ochrona środowiska, inżynieria chemiczna, weterynaria) i innych.

Profil klasy przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach  przyrodniczych i matematycznych, cechujących się dobrą pamięcią i predyspozycjami do nauk ścisłych, o dość dobrej znajomości języka angielskiego.
Wniosek kandydata – szkoły ponadgimnazjalne


Wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej – pobierz


Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych


     Terminy postępowania rekrutacyjnego,
postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów (Załącznik do zarządz. Nr 10 /2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 lutego 2016 r.) – pobierz pdf

Plan naboru do klas pierwszych II LO w Suwałkach na rok szkolny 2017/2018


 

Dodaj komentarz