Dzień Języków Obcych

26 września 2023 r. przypada Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. Dlatego - w związku z tym wydarzeniem - w naszej szkole...

Nasi uczniowie nagrodzeni podczas Gali Ucznia Zdolnego

Program wspierania rozwoju uczniów zdolnych "Zdolny Suwalczanin", realizowany przez suwalski samorząd, obejmuje m.in. stypendia i nagrody przyznawane za osiągnięcia naukowe...

Dyrektorskie dni wolne

Wszyscy doskonale wiemy, kiedy przypadają ferie czy też wakacje. Jeżeli ktoś tego nie wie, zapraszamy na stronę Ministerstwa Edukacji i...

Godziny dostępności nauczycieli

Przypominamy, że nauczyciele naszej szkoły realizują tzw. godziny dostępności. Najkrócej ujmując jest to jest to jedna godzina w tygodniu przeznaczona...

Ruszyły zajęcia strzeleckie

Strzelectwo sportowe jest sportem, który cieszy się ogromną popularnością w naszej szkole. Ta wyjątkowa pasja to nie tylko "adrenalina", ale...


31 maja 2023 r. WHO i mistrzowie zdrowia publicznego z całego świata spotkają się, aby świętować Światowy Dzień bez Tytoniu (WNTD). 
Tegoroczne hasło brzmi: „Potrzebujemy jedzenia, nie tytoniu”.  Pani Pedagog Grażyna Zajączkowska przygotowała wspaniałe opracowanie naukowe, które zasługuje na wnikliwą i uważną lekturę.

Globalna kampania 2023 ma na celu podniesienie świadomości na temat alternatywnej produkcji roślinnej i możliwości marketingowych dla rolników tytoniu oraz zachęcenie ich do uprawy zrównoważonych, pożywnych upraw. Będzie również miała na celu ujawnienie wysiłków przemysłu tytoniowego, aby ingerować w próby zastąpienia uprawy tytoniu zrównoważonymi uprawami, przyczyniając się w ten sposób do światowego kryzysu żywnościowego.
Uprawa i produkcja tytoniu pogłębia brak bezpieczeństwa żywnościowego.
Narastający kryzys żywnościowy jest napędzany przez konflikty i wojny, wstrząsy klimatyczne oraz gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19. Przyczyny strukturalne, takie jak wybór upraw, również mają wpływ, a spojrzenie na uprawę tytoniu ujawnia, w jaki sposób przyczynia się ona do zwiększonego braku bezpieczeństwa żywnościowego:

  • Każdego roku na całym świecie pod uprawę tytoniu przekształca się około 3,5 miliona hektarów ziemi. Uprawa tytoniu przyczynia się również do wylesiania 200 000 hektarów rocznie.
  • Uprawa tytoniu wymaga intensywnych zasobów i intensywnego stosowania pestycydów i nawozów, które przyczyniają się do degradacji gleby.
  • Grunty wykorzystywane pod uprawę tytoniu mają wówczas mniejszą zdolność do uprawy innych upraw, takich jak żywność, ponieważ tytoń zmniejsza żyzność gleby.
  • W porównaniu z innymi działaniami rolniczymi, takimi jak uprawa kukurydzy, a nawet wypas bydła, uprawa tytoniu ma znacznie bardziej destrukcyjny wpływ na ekosystemy, ponieważ pola uprawne tytoniu są bardziej podatne na pustynnienie.

Jakiekolwiek zyski z tytoniu jako uprawy dochodowej mogą nie zrekompensować szkód wyrządzonych zrównoważonej produkcji żywności w krajach o niskich i średnich dochodach. W tym kontekście istnieje pilna potrzeba podjęcia środków prawnych w celu ograniczenia uprawy tytoniu i pomocy rolnikom w przestawieniu się na produkcję alternatywnych upraw żywności.

Wspieranie tworzenia alternatywnych źródeł utrzymania

Przemysł tytoniowy często reklamuje się jako orędownik środków do życia rolników tytoniowych. Jest to dalekie od prawdy. Intensywne obchodzenie się ze środkami owadobójczymi i toksycznymi chemikaliami podczas uprawy tytoniu przyczynia się do złego stanu zdrowia wielu rolników i ich rodzin. Co więcej, nieuczciwe ustalenia umowne z firmami tytoniowymi powodują zubożenie rolników, a praca dzieci, która często jest wpleciona w uprawę tytoniu, koliduje z prawem do edukacji i stanowi pogwałcenie praw człowieka.Dziewięciu z 10 największych hodowców tytoniu to kraje o niskich i średnich dochodach, a 4 z nich określa się jako kraje o niskich dochodach z deficytem żywności. Grunty wykorzystywane do uprawy tytoniu mogłyby być efektywniej wykorzystywane do osiągnięcia drugiego celu zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych – wyeliminowania głodu.
Kampania WNTD 2023 wzywa rządy i decydentów do zaostrzenia przepisów, opracowania odpowiednich polityk i strategii oraz umożliwienia rolnikom tytoniu zmiany warunków rynkowych na uprawę roślin spożywczych, które zapewnią im i ich rodzinom lepsze życie. Ramowa konwencja WHO o ograniczeniu użycia tytoniu oferuje szczegółowe zasady i opcje polityczne dotyczące promowania opłacalnych ekonomicznie alternatyw dla pracowników tytoniowych, hodowców i indywidualnych sprzedawców (określonych w artykule 17) oraz zwiększania ochrony środowiska i zdrowia ludzi (artykuł 18 ). Wdrażanie tych przepisów powinno zostać wzmocnione w poszczególnych krajach.Więcej informacji  na stronach:
https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2023  i
https://www.who.int/europe/news-room/events/item/2023/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day-2023–we-need-food–not-tobacco

31 MAJA TO ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

PONAD 100 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO  RZUCIĆ PALENIE

 święto, które niech będzie okazją do zwrócenia uwagi na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne.
Światowy Dzień Bez Papierosa został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. 
Ma być zachętą, by nałogowcy, przynajmniej na 24 godziny powstrzymali się od wszystkich form konsumpcji tytoniu. 
Dotyczy to ludzi na całym świecie. 
Bo jak wyliczają specjaliści WHO po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób na całym globie.
 
Tytoń powoduje każdego roku 8 milionów zgonów, w dobie panującej epidemii naukowcy zwracają również  uwagę, że przebieg Covid 19 może być cięższy u osób palących.

Czy to skłoni nas do rozstania z nałogiem?

Rzucenie palenia może być trudne, zwłaszcza w obliczu dodatkowego stresu społecznego
i gospodarczego, który nastąpił w wyniku pandemii, ale istnieje wiele powodów, dla których warto rzucić palenie.

Oto niektóre korzyści z rzucenia palenia:

już po 20 minutach rzucenia palenia Twoje tętno spada,
w ciągu 12 godzin poziom tlenku węgla we krwi spada do normy,
w ciągu 2-12 tygodni poprawia się krążenie i poprawia się czynność płuc,
w ciągu 1-9 miesięcy kaszel i duszności ustępują,
w ciągu 5-15 lat ryzyko udaru zmniejsza się do poziomu osoby niepalącej,
w ciągu 10 lat śmiertelność z powodu raka płuc jest o połowę niższa niż wśród palaczy,
w ciągu 15 lat ryzyko choroby serca jest takie, jak u niepalących,


Wyłączmy palenie od dziś

Negatywne skutki palenia papierosów dotyczą wszystkich, niezależnie od wieku. Powszechnie wiadomo, że regularne palenie papierosów zdecydowanie zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory.

Układ oddechowy szczególnie cierpi na nałogu – palenie papierosów powoduje raka płuca. Należy pamiętać, że ryzykują nie tylko osoby palące, wszystkim znane jest pojęcie biernego palacza.

Z tej okazji Polskie Towarzystwo Terapii Wspomagającej w Onkologii (PTTWO) zachęca do rezygnacji z palenia tytoniu. Specjaliści apelują o zaprzestanie palenia na co dzień, a w szczególności podczas leczenia onkologicznego. PTTWO zaprezentowało również dziewięć postulatów do działań intensyfikujących walkę z groźnym nałogiem.

1.Opracowanie strategii walki z nikotynizmem wraz ze wskaźnikami monitorującymi jej realizację.

2.Podniesienie akcyzy na wszystkie wyroby tytoniowe do palenia i przekazanie środków w całości na realizację strategii walki z nowotworami.

3.Utworzenie Ogólnopolskiej sieci poradni antynikotynowych.

4.Upowszechnienie schematu interwencji walki z nałogiem tytoniowym w tym zastosowanie na większą skalę działań zmierzających do redukcji szkód u nałogowych palaczy.

5. Prowadzenie na większą skalę kampanii wspomagających porzucenie nałogu. 6.Standaryzacja i ocena przed dopuszczeniem do sprzedaży wszystkich alternatywnych produktów nikotynozastępczych.

7. Wprowadzenie rozwiązań fiskalnych oraz regulacji systemowych ograniczających dostęp do papierosów.

8. Podniesienie wieku legalnego zakupu wyrobu tytoniowych do 21 roku życia. 9.Zwiększenie kar za sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom nieletnim.

31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez TytoniuDzień ten został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 1987 roku, ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. W tym roku święto obchodzimy więc po raz 36. i wciąż stanowi ono doskonałą okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki.

W skład papierosa, oprócz nikotyny, wchodzi wiele substancji szkodliwych dla zdrowia i rakotwórczych, takich jak: tlenek węgla, amoniak, substancje smoliste, aceton, chlorek winylu, kadm, fenol oraz cyjanowodór.

Na dym tytoniowy składa się ok. 4000 związków chemicznych, w tym ponad 40 substancji o działaniu rakotwórczym. Ich działanie nie jest ograniczone jedynie do palaczy tytoniu, ale obejmuje także wszystkie osoby, które przebywają w pomieszczeniach, gdzie pali się papierosy (tzw. „palenie bierne”). Nie ustalono żadnego bezpiecznego poziomu narażenia na dym, ani też nic nie wskazuje na to, aby dalsze badania naukowe miały go określić.

Palenie tytoniu niesie za sobą poważne skutki zdrowotne. Lista chorób, które wywołane są nałogowym paleniem papierosów, jest długa, a palacze są szczególnie narażeni na:

  • Choroby układu oddechowego ? rozedmę płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, raka płuc, raka języka, raka wargi, raka jamy ustnej, raka krtani, raka tchawicy, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, astmę oskrzelową, gruźlicę.
  • Choroby układu krążenia ? chorobę niedokrwienną serca, zawał mięśnia sercowego, miażdżycę zarostową kończyn dolnych, nadciśnienie tętnicze, tętniaka aorty.
  • Inne choroby: raka nerki, raka pęcherza moczowego, raka przełyku, wrzody żołądka oraz dwunastnicy, przepukliny jelitowe, choroby oczu (katarakty, niedowidzenia, degenerację plamkową), impotencję, upośledzenie płodności.

Palenie tytoniu nie tylko naraża na utratę zdrowia, ale i pogarsza wygląd skóry. U palaczy wcześniej występują zmarszczki, opóźnia się gojenie ran oraz zaostrza się stan wielu schorzeń skóry (np. trądziku oraz łuszczycy). Palenie doprowadza również do przebarwienia i pokrycia kamieniem zębów, wystąpienia nieświeżego oddechu i żółcenia palców.


Skip to content