Wiem więcej o ubezpieczeniach społecznych

Ubezpieczenia społeczne to ważny temat, który dotyczy nas wszystkich. Dlatego z radością informujemy, że 28 listopada 2023 r. ponad 40...

Zimowe o’POWIEŚCI

Biblioteka szkolna zaprasza na przedświąteczną prezentację nowości wydawniczych, która odbędzie się na dolnym korytarzu we wtorek 5 grudnia od 8.30...

Wieczór poetycki o miłości

W piątek, 17 listopada 2023 roku, w naszej szkole odbyło się niezwykłe wydarzenie kulturalne. Zorganizowaliśmy Wieczorek Poetycki, podczas którego dyskutowaliśmy...

Darmowy trening dla uczniów klas 8 i maturzystów

 Zapraszamy na bezpłatny trening przygotowujący uczniów do egzaminów ósmoklasisty i maturalnego : w trakcie dwóch transmisji na żywo uczniowie powtórzą najważniejsze zagadnienia i...

Światowy Dzień AIDS

Światowy Dzień AIDS obchodzony  jest co roku 1 grudnia jako jedna z najważniejszych  kampanii zdrowia publicznego zainicjowanych przez Światową Organizację...


W Europejskim Dniu przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu uczniowie klas czwartych liceum uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez: Panią Beatę Chorosińską z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku i Panią Małgorzatę Lipską pedagoga w KMP Suwałki.
Głównym celem zajęć było zapoznanie uczniów z formami handle ludźmi i uświadomienie niebezpieczeństw czyhających na osoby wyjeżdżające za granicę, a także przekazanie informacji jak uniknąć zagrożeń, jak reagować w przypadku ich stwierdzenia, gdzie można udać się w razie kłopotów.
W czasie zajęć uczniowie dowiedzieli się na czym polega handel ludźmi współcześnie, z jakimi problemami zmagają się osoby, które są ofiarami tego procederu. Płeć, wiek, wykształcenie czy pochodzenie nie gra tu roli. Handel ludźmi jest uznawany za współczesną formę niewolnictwa. Pani M.Lipska podkreśliła, że handel ludźmi jest trzecim najbardziej dochodowym po handlu bronią i narkotykami dochodowym przestępstwem. Omówiła poszczególne rodzaje tego procederu: pracę przymusową, wykorzystywanie do żebractwa, do prostytucji, do popełnienia przestępstw. Podkreśliła, że handel ludźmi jest przestępstwem rażąco naruszającym podstawowe prawa człowieka, którego istotą jest wykorzystanie osoby nawet za jej zgodą w celu osiągnięcia korzyści. Najczęściej ludzie są wykorzystywani do: pracy przymusowej, prostytucji i „seks biznesu”, żebractwa, popełniania przestępstw.
Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób zadbać o swoje bezpieczeństwo za granicą także na co powinni zwrócić uwagę zanim zdecydują się wyjechać do pracy za granicą.
Najskuteczniejszą profilaktyką jest wzmożona czujność I posiadanie wiedzy na temat zagrożeń.
Panie przekazały informacje gdzie można uzyskać pomoc: w Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym Dla Ofiar Handlu Ludźmi (tel.+ 48 22 628 01 20 www.kcik.pl); Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji (te.+48 664 974 934 e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl), Europejski Numer Alarmowy 112

Pedagog Szkolny


Skip to content