Wiem więcej o ubezpieczeniach społecznych

Ubezpieczenia społeczne to ważny temat, który dotyczy nas wszystkich. Dlatego z radością informujemy, że 28 listopada 2023 r. ponad 40...

Zimowe o’POWIEŚCI

Biblioteka szkolna zaprasza na przedświąteczną prezentację nowości wydawniczych, która odbędzie się na dolnym korytarzu we wtorek 5 grudnia od 8.30...

Wieczór poetycki o miłości

W piątek, 17 listopada 2023 roku, w naszej szkole odbyło się niezwykłe wydarzenie kulturalne. Zorganizowaliśmy Wieczorek Poetycki, podczas którego dyskutowaliśmy...

Darmowy trening dla uczniów klas 8 i maturzystów

 Zapraszamy na bezpłatny trening przygotowujący uczniów do egzaminów ósmoklasisty i maturalnego : w trakcie dwóch transmisji na żywo uczniowie powtórzą najważniejsze zagadnienia i...

Światowy Dzień AIDS

Światowy Dzień AIDS obchodzony  jest co roku 1 grudnia jako jedna z najważniejszych  kampanii zdrowia publicznego zainicjowanych przez Światową Organizację...


Przez pierwszych 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą, rodzinami mówią o szacunku, bezpieczeństwie, wolności i prowadzą szereg działań, których celem jest edukowanie i profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.
Inicjatywa organizowania corocznej kampanii społecznej wywodzi się od genewskiej organizacji: Women’sWorld Summit Foundationi i jest rozwijana od 11 lat.
W Polsce – Fundacja po DRUGIE -zaczęła rozwijać i propagować kampanię od 2014 roku.
Celem nadrzędnym kampanii jest uwrażliwienie, edukowanie, przeciwdziałanie w zakresie przeciwdziałania różnym formom krzywdzenia i przemocy wobec dzieci i młodzieży.
Kampania ma edukować, mobilizować i zachęcać do działania na rzecz zapobiegania przemocy i przyczyniać się do solidarności i aktywności na rzecz zrealizowania ogólnoświatowego celu jakim jest minimalizowanie, przeciwdziałanie i zakończenie przemocy.
Kolorem kampanii jest pomarańczowy, który ma ostrzegać przed niebezpieczeństwem i zagrożeniem, zatem działa profilaktycznie.
W naszym mieście od 2019 roku organizowane są różne działania mające na celu zwrócenie uwagi na przemoc oraz krzywdzenie dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie tym zjawiskom.
Koordynatorami 5 edycji suwalskiej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu  dzieci i młodzieży” w Suwałkach są:
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach           
– Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach
przy współpracy koalicjantów: Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Sąd Rejonowy w Suwałkach,  Areszt Śledczy w Suwałkach.
Suwalska 5 edycja kampanii trwa od 1 listopada do 19 listopada 2023 roku.
Współorganizatorzy, w ramach realizacji założeń kampanii, zaplanowali do realizacji różnorodne działania adresowane do wszystkich zainteresowanych w Suwałkach, w tym do zainteresowanych uczniów, nauczycieli ze szkół  oraz rodziców uczniów.
Nasza szkołą przyłączyła się do tegorocznej akcji, która nagłaśnia ważny i trudny problem, jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. W dn. 16.11.2023 r. w ramach działań profilaktycznych Pani Alicja Romanowska Kierownik Działu Pomocy Kryzysowej MOPR Suwałki przeprowadziła zajęcia w klasach pierwszych w naszej szkole.
Na zakończenie 5 edycji suwalskiej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” w dniu 21 listopada 2023 r., godz. 11.30 zaplanowana została konferencja podsumowująca działania 19 dni, na której zostanie wygłoszony wykład „Kształtowanie krytycznej analizy informacji do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych” (wykładowca prof. Mariusz Jędrzejko)

Opracowała: Pedagog szkolny


Skip to content