Antrakt logo  Antrakt nazwa
przy II LO w Suwałkach


powrót do szkoły
250 lat teatru publicznego

aktualności

o nas

kronika galeria

 

spektakle

korespondenci donoszą

wędrówki po Teatrze

Antraktowa biblioteka

dobre strony

 

Rok Wyspiańskiego 

 

250 lat polskiego teatru publicznego

Zagadnienia do konkursu wiedzy o teatrze

1. Powstanie teatru narodowego – od klasycyzmu do romantyzmu

BIBLIOGRAFIA:
- Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego. Warszawa (dowolne wydanie)
- E. Szwankowski, Teatry Warszawy w latach 1765-1918. Warszawa 1979.
- I. Sobina, Potwory sztuki scenicznej. Poetyka melodramatu doby polskiego Oświecenia lat 1790-1815. Kraków 2012.
- M. Klimowicz, Oświecenie. Warszawa (dowolne wydanie)

ZAGADNIENIA:
- Życie teatralne Warszawy przed powstaniem Teatru Narodowego;
- Antreprener i antrepryza – charakterystyka;
- Budynki teatralne Warszawy: adresy i charakterystyka;
- Społeczne postrzeganie roli aktora i autora sztuk;
- Charakterystyka repertuaru Teatru Narodowego – związki repertuaru z życiem politycznym I Rzeczpospolitej;
- Komedia polskiego oświecenia – charakterystyka;
- Teatr Bogusławskiego a teatr Osińskiego: podobieństwa i różnice;
- Drama – poprzedniczka dramatu romantycznego. Inspiracje kulturą popularną w literaturze romantycznej.

 

2. Dramat romantyczny – od prapremier do Wielkiej Reformy Teatru


BIBLIOGRAFIA:
- M. Masłowski, Dzieje bohatera. Teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-Boskiej komedii” do II wojny światowej. Wrocław 1978. (o prapremierach Kordiana i Nie-Boskiej komedii, a także o realizacjach Schillerowskich)
- M. Prussak, „Dziady” bez mesjanizmu [w:] „Dziady” Adama Mickiewicza. Poemat. Adaptacje. Tradycje. Red. B. Dopart. Kraków 1999 (o „Dziadach” Wyspiańskiego)
- „Dziady”. Od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego. Red. T. Kornaś, G. Niziołek. Kraków 1999
- Z. Majchrowski, Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza. Gdańsk 1998;
- J. Timoszewicz, „Dziady” w inscenizacji Schillera. Warszawa 1970.
- L. Kaczyńska, Winkelried ożył? Teatralne odczytywanie „Kordiana” (1945-2000). Gdańsk 2006.
- S. Skwarczyńska, Leona Schillera trzy opracowania teatralne „Nie-Boskiej komedii” w dziejach jej inscenizacji w Polsce. Warszawa 1959.
- Na temat Wielkiej Reformy Teatru zob. np. Historia teatru. Red. J. R. Brown. Tłum. H. Baltyn-Karpińska. Warszawa 2007, s. 341-379 lub L. Kuchtówna, Schillera i Horzycy teorie polskiego teatru monumentalnego [w:] Leon Schiller. W stulecie urodzin 1887–1987. Red. Tejże i B. Lasockiej. Warszawa 1990.

ZAGADNIENIA:
- prapremiery dramatu romantycznego: okoliczności wprowadzenia na scenę polskich dramatów romantycznych;
- Teatr przełomu XIX i XX wieku: techniczna strona przygotowania premier;
- Stanisław Wyspiański jako Artysta Teatru;
- Kordian 1899 – interpretacja Józefa Kotarbińskiego;
- Dziady bez mesjanizmu – interpretacja Stanisława Wyspiańskiego;
- Nie-Boska obozu ziemiańskiego Anno Domini 1902;
- styl prapremier dramatu romantycznego: charakterystyczne cechy;
- Wielka reforma teatru – charakterystyka zjawiska w Polsce;
- Teoria teatru monumentalnego;
- Inscenizacje Leona Schillera:
-1926: Nie-Boska spod znaku Rewolucji Październikowej;
-1932,33, 34 – Dziady antysystemowe;
-1930, 35 – Kordian – rewolucjonista.
- Styl inscenizatorski Leona Schillera – charakterystyczne cechy;

 

3. Współczesne inscenizacje dramatów romantycznych

BIBLIOGRAFIA:

- M. Janion, Zmierzch paradygmatu [w:] Tejże, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi. Warszawa 2000.
Recenzje omawianych spektakli i artykuły im poświęcone w portalach www.e-teatr.pl (archiwum wirtualne) i www.teatralny.pl oraz na stronie (i stronie archiwalnej) miesięcznika „Teatr”.

ZAGADNIENIA:
- współczesny teatr wobec polskiego paradygmatu romantycznego;
- gra z tradycją we współczesnym teatrze: kontynuacje, nawiązania, polemiki (w odniesieniu do omawianych przedstawień);
- charakterystyczne cechy omawianych inscenizacji:
- Mickiewicz. Dziady. Performance. Reż. Paweł Wodziński, Dziady. Teatr Polski w Bydgoszczy 2011;
- Dziady. Części I, II, IV i wiersz UPIÓR, Dziadów cz. III. Reż. Michał Zadara. Teatr Polski we Wrocławiu 2014 i 2015;
- Dziady. Reż. Radosław Rychcik. Teatr Nowy w Poznaniu 2014;
- Nie/boska komedia. Reż. Piotr Kruszczyński. Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie 2011;
- Nie-Boska komedia. Reż. Adam Nalepa. Teatr Wybrzeże w Gdańsku 2011;
- Nie-boska komedia. WSZYSTKO POWIEM BOGU! Reż. Monika Strzępka. Stary Teatr Kraków 2014;
- Kordian. Reż. Szymon Kaczmarek. Stary Teatr Kraków 2012;
- Kordian. Reż. Piotr Szczerski. Teatr im. Żeromskiego. Kielce 2015;
- styl inscenizacji Pawła Wodzińskiego, Michała Zadary, Radosława Rychcika, Moniki Strzępki;
-polski teatr XXI wieku – możliwości techniczne; udział techniki we współczesnych inscenizacjach dramatu romantycznego

 

Podane zagadnienie będą rozwijane w ciągu tego miesiąca na naszej stronie. Tymczasem zachęcamy do lektury!

 

 

kontakt z redakcją oraz budowniczym strony: antrakt@op.pl

© Antrakt 2005 - 2015