Wiem więcej o ubezpieczeniach społecznych

Ubezpieczenia społeczne to ważny temat, który dotyczy nas wszystkich. Dlatego z radością informujemy, że 28 listopada 2023 r. ponad 40...

Zimowe o’POWIEŚCI

Biblioteka szkolna zaprasza na przedświąteczną prezentację nowości wydawniczych, która odbędzie się na dolnym korytarzu we wtorek 5 grudnia od 8.30...

Wieczór poetycki o miłości

W piątek, 17 listopada 2023 roku, w naszej szkole odbyło się niezwykłe wydarzenie kulturalne. Zorganizowaliśmy Wieczorek Poetycki, podczas którego dyskutowaliśmy...

Darmowy trening dla uczniów klas 8 i maturzystów

 Zapraszamy na bezpłatny trening przygotowujący uczniów do egzaminów ósmoklasisty i maturalnego : w trakcie dwóch transmisji na żywo uczniowie powtórzą najważniejsze zagadnienia i...

Światowy Dzień AIDS

Światowy Dzień AIDS obchodzony  jest co roku 1 grudnia jako jedna z najważniejszych  kampanii zdrowia publicznego zainicjowanych przez Światową Organizację...


Handel ludźmi


Wyjeżdżasz na wakacje?

To czas poznawania nowych przyjaciół, odpoczynku i dobrej zabawy.

Pamiętaj, że wszędzie, w Polsce i za granicą, możesz stać się ofiarą handlu
ludźmi.

Jeśli ktoś zmusza Cię lub nakłania do prostytucji, kradzieży czy pracy w
nieludzkich warunkach. Jeśli ktoś Ci grozi lub szantażuje to oznacza, że jesteś
ofiarą przestępstwa.

PAMIĘTAJ TWOJE BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE!

Poradnik wakacyjny:

– Weź adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu
w kraju, do którego jedziesz.

– Pilnuj dokumentów tożsamości, a ich ksero wraz ze zdjęciem zostaw dla rodziny
w Polsce.

– Zgłoś się do Narodowego Funduszu Zdrowia po Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego – jest wydawana bezpłatnie.

– Jeśli podejmujesz pracę za granicą, sprawdź status prawny firmy w której
będziesz pracować. Zostaw adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, numer
telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób z którymi
wyjeżdżasz.

– Ustal z rodziną częstotliwość kontaktów telefonicznych np. raz w tygodniu o
określonej porze.

– Weź ze sobą numer telefonu organizacji pomagającej kobietom, migrantom czy
osobom poszkodowanym w wyniku przestępstwa. Zwykle w takiej organizacji można
uzyskać poradę i pomoc.

ŻYCZĘ BEZPIECZNYCH WAKACJI

Psycholog

Izabela Bujnowska

Poradnictwo i orientacja edukacyjno – zawodowa


Sprawozdanie –  Poradnictwo i orientacja edukacyjno – zawodowa

semestr I 2014/2015

• Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z orientacji edukacyjno – zawodowej:

Gimnazjum ( zajęcia integracyjne, samopoznanie, zainteresowania, mocne słabe
strony, planowanie ścieżki edukacyjno zawodowej, testy predyspozycji zawodowych,
omówienie szkół ponadgimnazjalnych w Suwałkach,)

Liceum ( zajęcia integracyjne, komunikacja interpersonalna, moje mocne i słabe
strony, umiejętności, zawody przyszłości, rynek pracy, metody poszukiwania
pracy, dokumenty aplikacyjne).

• Udzielanie porad uczniom i rodzicom dotyczących wyboru szkoły
ponadgimnazjalnej i kierunków studiów.

• Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów klas trzecich gimnazjum dotyczącej wyboru
szkoły ponadgimnazjalnej na potrzeby Urzędu Miasta.

• Indywidualne planowanie ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej z uczniami o
obniżonych możliwościach intelektualnych, z niepowodzeniami szkolnymi, opiniami
i z poradni .

• Organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery:

– spotkania uczniów liceum z doradcą zawodowym panią Agnieszką Zackiewicz z
Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego,

– wizyta uczniów trzecich klas gimnazjum w Centrum Kształcenia Praktycznego –
przybliżenie specyfiki szkól zawodowych od zajęć praktycznych,

-zapoznanie się z ofertą Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach uczniów
klas trzecich gimnazjum – promocja kierunków technicznych, inżynieryjnych i
medycznych.

• Organizacja wspólnie z Panią Anną Żuchowską wyjazdu do Wigierskiego Parku
Krajobrazowego uczniów klasy 3c i IA ( zajęcia laboratoryjne) w celu
przybliżenia kierunku ochrona środowiska oraz profilu klas biologiczno
chemicznych.

• Udział uczniów gimnazjum w konkursie filmowym Nakręć się na zawodowstwo – 2
zespoły.

Tu znajdziesz pomoc


     Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Suwałkach informuje, iż uczniowie i ich rodzice mogą korzystać
bezpłatnie z usług doradców zawodowych z Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego
w Suwałkach.

Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego

ul. Nowomiejska 10

16-400 Suwałki

www.poradnia.suwalki.pl

Godziny pracy psychologia/doradcy zawodowego


Godziny pracy psychologa szkolnego/doradcy zawodowego
Poniedziałek 8.00 -15.00 ( 5,7 lekcja WDŻ)

Wtorek 8.00. – 15.00 (7 lekcja WDŻ)

Środa 8.00 – 14.30 (1,6,7 lekcja WDŻ)

Czwartek 8.00 – 14.00

Piątek 8.00 – 14.30 (1,5,6,7 lekcja WDŻ)
Ogólnopolski Tydzień Kariery 2014


     W dniach 20-26.10.2014 odbywa
się Ogólnopolski Tydzień Kariery pod hasłem ,,Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem
pracy’
. W naszej szkole w związku z tego roczną akcją uczniowie trzecich
klas gimnazjum mogli wziąć udział w zajęciach praktycznych w Centrum Kształcenia
Praktycznego oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Natomiast uczniom klas
trzecich i drugich liceum zorganizowano zajęcia z doradcą zawodowym Panią
Agnieszką Zackiewicz z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

W Walentynki pomyślmy o AIDS


     Zbliżają się Walentynki z tej okazji
Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowało oryginalną akcję profilaktyczną pt.

„Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test”,

której celem jest zachęcenie młodych i pełnoletnich osób do wykonania
testu w kierunku HIV, a tym samym promowanie prozdrowotnych zachowań.

     Krajowe Centrum ds. AIDS we
współpracy z młodymi artystami zachęca do obdarowania bliskiej osoby upominkiem
przygotowanym na tę okazję, tj. pocztówką z krótką informacją o testowaniu i/lub
podkładką pod kubek z motywem tegorocznej akcji.

     Aby wejść w posiadanie w/w upominków
zapraszam po ich odbiór do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w
Suwałkach (pokój 316) lub pobrać ze strony PSSE w Suwałkach (psse.suwalki.pis.gov.pl),
zakładka „Walentynkowa akcja HIV/AIDS”.

     Natomiast aktualna lista wszystkich
punktów konsultacyjno – diagnostycznych (PKD), w których można bezpłatnie i
anonimowo wykonać test w kierunku HIV znajduje się na stronie internetowej
Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl

     Ciekawe działania (skecze, zdjęcia,
filmy, itp.) zrealizowane przez uczniów można przesłać w wersji elektronicznej
do PSSE w Suwałkach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21. 02. 2014 r., które
następnie zostaną przekazane do zamieszczenia na stronie internetowej Krajowego
Centrum ds. AIDS w Warszawie (www.aids.gov.pl).

Trzymaj formę!


     Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Suwałkach informuje, że rozpoczęła się kampania medialna
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” pod hasłem „Czy twoje
dziecko trzyma formę?”

     Celem kampanii, która będzie trwała
do końca lutego 2014 r., jest zwrócenie uwagi rodziców na konieczność
kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz promowania aktywności
fizycznej u dzieci i młodzieży, jako niezbędnych elementów utrzymania właściwego
stanu zdrowia.

     Wszystkie niezbędne informacje
dotyczące kampanii można znaleźć na portalu internetowym
www.trzymajforme.pl

     Inicjatorami kampanii medialnej jest
Główny Inspektorat Sanitarny i Polska Federacja Producentów Żywności.
Ambasadorką kampanii została aktorka Monika Mrozowska.

Konkurs na piosenkę


     Wojewódzka Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Białymstoku ogłasza konkurs „MAT – wygrywa Miłość,
Akceptacja, Tolerancja”
, który ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z zakresu problematyki HIV/AIDS, kształtowanie właściwych
postaw młodych ludzi poprzez szerokie propagowanie tolerancji wobec zakażonych
wirusem HIV i chorych na AIDS oraz integrowanie młodzieży we wspólnych
działaniach.

Przedmiotem rywalizacji uczestników konkursu będzie
zaprezentowanie piosenki własnego autorstwa trwającej nie dłużej
niż 5 minut, nawiązującej w treści do problematyki HIV/AIDS, propagującej
miłość, akceptację, tolerancję. Termin nadsyłania prac do dnia 21
października 2011 roku.

Więcej informacji udziela pani Izabela Bujnowska
i pan Grzegorz Kalejta.

Psycholog i doradca zawodowy


Głównym zadaniem psychologa szkolnego jest podejmowanie działań
wychowawczych, profilaktycznych oraz udzielenie pomocy i wsparcia
psychologicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Psycholog szkolny oferuje:

1. Pomoc uczniom w zakresie:

– Rozwiązywania problemów w nauce.

– Udzielenia wsparcia dla osób mających trudności w nawiązywaniu kontaktów
środowiskowych i relacji z rówieśnikami (również rozwiązywanie sytuacji
konfliktowych).

– Problemów rodzinnych ( przemoc w rodzinie, alkoholizm, itp.).

– Problemów osobistych.

– Eliminowaniu napięć psychicznych, lękowych, emocjonalnych i zaburzeń
zachowania m.in. agresja w szkole.

– Problemów spowodowanych zażywaniem substancji uzależniających ( alkohol,
nikotyna, narkotyki).
2. Pomoc rodzicom uczniów w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych
związanych z wychowywaniem młodzieży.
3. Pomoc i wsparcie nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów
dydaktyczno – wychowawczych.
Drogi uczniu/uczennico, jeśli masz problem i chcesz
z kimś porozmawiać, zgłoś się do psychologa szkolnego, a na pewno uzyskasz
specjalistyczna pomoc.

Głównym zadaniem szkolnego doradcy zawodowego jest:

– przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia
oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,

– przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych typu adaptacja do
nowych warunków edukacyjnych i mobilności zawodowej,

– udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i rodzicom,

– pomoc w określeniu i poznaniu indywidualnych predyspozycji ucznia.
Poznaj siebie. Wyznacz sobie realne i odważne cele.
Godziny pracy psychologa szkolnego i doradcy zawodowego:
Poniedziałek 8.00 -12.00

Wtorek 9.30. – 14.30

Środa 8.00 – 14.00

Czwartek 8.00 – 13.00

Piątek 8.00 – 13.00

Serdecznie zapraszam

Mgr Izabela Bujnowska


Skip to content